Anna-Lena Rydberg förfogar uppenbarligen över dessa förutsättningar. Hon visar även prov på en vittförgrenad fantasi, vilket har utmynnat i bilder som gör anspråk på att vilja initiera berättelser.

Tillvarons mörka sidor

En del av tillvarons mörka sidor speglas i den här utställningen. Fast ingen problematik som härrör ur vardagliga tillkortakommanden, utan mer på ett hinsides plan. Eller också situationer som är tillspetsade och bara inträffar en gång. Ett exempel på det är en levande människa som faller handlöst ner i ett kärr, från vilket ingen återvändo erbjuds.

Annars handlar det mest om existenser som en gång varit levande; zombies, spöken, mylingar... Eftersom konstnären är utrustad med ett humoristiskt sinnelag, har det fått återverka på bildinnehållet.

Ovanlig och spännande

Spöken och annat, även små mylingar som tultar omkring, kan utstråla ett beskyddande lugn. Och en sorts visshet, som i sig indikerar att de kommer att få bibehålla lugnet.

En ung zombie försöker se lite skräckinjagande ut, mest för att det förväntas av honom. En Medusa-gestalt är den enda som signalerar panik. Men av en sådan kan man inte vänta sig annat.

Det här är en spännande utställning, på vissa plan ovanlig.

Vissa uppfattar den troligen som ganska ruskig. Men många kommer att minnas den länge.