Anette Hagel: Djur, fotoöverföring på lera

Galleri Skådebanan. Linköping

Pågår till 15 februari

UPPFINNINGSRIKEDOM och originalitet präg-lar Annette Hagels djurbilder. Uppfinningsrikedomen kommer till uttryck i hennes från fotostatkopior till lera överförda motiv. Fotokopieringen avbryts innan pulvret helt brunnit fast i papperet, varefter det är möjligt att överföra de svärtade punkterna på det röda lergodset.

Resultatet har blivit en serie konvexa närbilder av kor, som i en sorts metamorfos i lika hög grad kan uppfattas som storögda sälungar. Kontrasten mellan de svärtade punkterna och ljuset kan också uppfattas som abstrakta, tredimensionella bergslandskap med sina kratrar och djup.

Originaliteten kommer särskilt till uttryck i Anette Hagels små djurskulpturer i lergods. Det är organiskt välformade och estetiskt tilltalande skulpturer, som stimulerar fantasin. Dess former övergår från uppresta smala och spetsiga partier till tunga nedsänkta kroppar.

Främst upplever jag att de föreställer någon sorts välladdade trollsländor, innan de helt lämnat sina puppor. Den känslan förstärks av att konstnären på djuren har överfört kopierade avbildningar av skira bladväxter.

Det är som om löven i en rik och solbelyst natur reflekteras på kropparna. Inslag av vit- och blåglaserade partier förstärker den spännande ytstrukturen. Oavsett hur man tolkar dessa djur, så fungerar de som självständigt estetiskt tilltalande skapelser.

Några från väggen utstickande och vitkrackelerade små djur ger ytterligare eftertryck åt Anette Hagels originella skapande i lera, liksom åt hennes nära och lyhörda förhållande till djur och natur.