Debatten hölls Cupolen i Linköping och för Utrikespolitiska föreningen med 51 år på nacken var det en självklarhet att arrangera den.

– Vi arrangerar föreläsningar med aktuella ämnen. Och vad kan väl vara mer aktuellt än det här? säger Anders Riedenfalk, mångårigt engagerad i föreningen.

Exempelvis kom Alexander Gabelic (S) och Birgitta Sacredeus från KD.

Widar Andersson som är tidningen Folkbladets chefredaktör, och socialdemokratisk debattör, var den som ledde debatten. Han hoppades inför debatten på att man skulle lyfta frågorna upp på EU-nivå.

– Intresset sjunker nog hos många väljare om sakfrågorna ska handla om medlemsavgiften till exempel. Men man glömmer ofta hur viktig inrikesmarknaden inom EU är för medlemsstaterna. EU påverkar också internationellt som en av världens största marknader. Ett EU-direktiv om minskad plastanvändning kommer att få stor inverkan i resten av världen, säger Widar Andersson.

Vad är speciellt med EU-parlamentsvalet 2019?

– Det är ett nytt läge. Nu vill alla riksdagspartier vara med i EU. Sedan är man inte överens om graden av engagemang. Men det kan man ändå se som ett slags mognad som har skett 25 år efter inträdet i unionen.

– Från Utrikespolitiska föreningens sida ser vi arrangemanget som ett sätt för alla att informera sig, säger Lena Öhman, styrelseledamot.