EU/Turkiet EU:s flyktingavtal med Turkiet går mot en fortsättning. Landet ska få nästa delbetalning – motsvarande drygt 30 miljarder kronor – för att ta hand om flyktingar och migranter, enligt EU-kommissionen.

Avtalet slöts 2016 för att stävja tillströmningen av asylsökande till EU. Den första betalningen om 30 miljarder kronor är säkerställd, meddelar EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos vid en presskonferens:

Nu behöver unionen och dess medlemsstater finansiera den andra delbetalningen.

Kommissionen föreslår att EU budgeterar för en tredjedel av summan och att medlemsstaterna bidrar med två tredjedelar.

Enligt avtalet kan turkiska medborgare få rätt att resa visumfritt inom EU – men det hänger på att Turkiet uppfyller ett antal villkor, bland annat vad gäller mänskliga rättigheter i landet, vilket de hittills inte ansetts göra.

Turkiet har å sin sida hotat med att upphäva avtalet.