Eva Bremer berättar för Corren att hon slutar efter denna mandatperiod och hon kommer inte att figurera på någon vallista till hösten. Hon misstänker att det inte blir någon liberal lista alls.

Eva har det ena av Liberalernas två mandat i fullmäktige. Det andra har Anette Rösarne.

Båda har gjort sig kända som aktiva och stridbara politiker.

Om Liberalerna ska finnas med i Boxholmspolitiken också efter valet tycks hänga på just pensionären Anette Rösarne, för bakom henne är det tunt.

– Intresset hos mig för att fortsätta med politiken finns kvar, men jag har inte bestämt mig ännu. Jag håller på och förhandlar med partiet på distriktsnivå och har ställt vissa villkor, säger Anette Rösarne.

Eva Bremer nämner för tidningen att för hennes del handlar beslutet att lägga av om både personliga och politiska skäl.

– Det har hänt mycket i livet som gör att jag är trött och inte orkar längre. Sedan håller jag inte med mitt parti längre. Det är inte tillräckligt liberalt. Jag ska inte bara lämna politiken, jag ska också gå ur partiet.

Hon tycker att Liberalerna svansar för mycket efter Moderaterna och är inte förtjust i att partiet håller fast vid Alliansen. Hon har tidigare inte gjort någon hemlighet av att hon ville se Birgitta Ohlsson som ny partiledare istället för Jan Björklund.

Eva Bremer vet att det kan ta tid att få inlämnade motioner färdigmalda i de kommunala kvarnarna.

Därför har hon varit mån om att få ett antal förslag om förändringar på bordet tidigt på året för att hon ska kunna följa behandlingen och ta del av slutprodukten innan hon lämnar politiken sent på året.

Den motion som hon ser viktigast handlar om pendeltågstrafiken. Den kan beskrivas som en utveckling av de åsikter som hon tillsammans med partiföreträdare från Tranås och Mjölby nyligen framförde under Ordet fritt i Corren.

Eva Bremer anser att Boxholms- och Tranåsresenärerna på olika sätt blivit satta på undantag sedan Östgötatrafikens pendeltåg började trafikera dubbelspåret till Motala.

Hon ser det dessutom som oacceptabelt med rådande väntetider i Mjölby för den som från Boxholm pendlar till och från Motala.

Vidare har hon motionerat om att det saknas ett systematiskt antimobbningsarbete på Stenbockskolan.

"Det finns eldsjälar som ser och engagerar sig, men det räcker inte. Det ska vara organiserat".

Hon tycker i två andra motioner att det finns för mycket håligheter och potthåll på vissa gator i Boxholms samhälle och hon ser gångfartsområdet på Storgatan som ogenomtänkt.