På tisdagsmorgonen avlivades 14 000 höns på gården i Linghemstrakten efter att smittan konstaterats. Redan i fredags fattade Jordbruksverket beslut om att under femton dagar införa en inre skyddszon på tre kilometer runt gården, samt en yttre övervakningszon på en mil. Det betyder restriktioner om bland annat transporter av fjäderfän, och rör även hobbybesättningar och burfågel.

– Det påverkar den drabbade ägaren, men också gårdar omkring. De stärker rutinmässigt sitt smittskydd. Det är viktigt att man inte åker mellan gårdarna och man kan behöva spola av sina däck när man lämnar en gård, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverket.

Inom skydds- övervakningsområdena runt Linghem finns ett tiotal kommersiella hönsgårdar. De riskerar nu en kraftig inbromsning under två veckor.

Artikelbild

| Höns. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

– Vi jobbar på att hitta lösningar för transporter i den yttre zonen. Men vi har inte haft några framgångar där ännu, säger Lena Hult.

Mot bakgrund av detta har man också stoppat all export av hönsprodukter från Linköping och Norrköping – till länder utanför EU.

– Vi gör det i förebyggande syfte. Vi vill undvika att länder utanför EU stoppar sin import från stora delar av Sverige. Inom EU har vi tydligt skrivna smittskyddsdirektiv som reglerar detta. Där räcker det med att stoppa export från skyddszonerna, säger Lena Hult.

Utbrottet av fågelinfluensa förra året fick omedelbart effekter på exporten till bland annat Malaysia. Den totala produktionen i Sverige landade på cirka 116 miljoner ton under 2016. Större delen av svenska hönsprodukter säljs i Sverige, men exporten av kycklingvingar och slaktbiprodukter växer. Omkring 20 000 ton produkter exporterades 2016, varav en stor del av detta går till Danmark och sedan vidare utanför EU.

Vd:n för branschorganisationen Svensk fågel, Maria Donis, välkomnar beslutet.

– Det är bra, eftersom det kan ha ett bra signalvärde. Vissa länder nöjer sig med ett stopp från en kommun, andra stänger hela Sverige. Det går väldigt mycket politik i den här frågan. Rent praktiskt påverkar det inte våra medlemmar, eftersom vi inte har någon export från Linköping och Norrköping.

Redaktionen har sökt den drabbade gårdsägaren.