Kirurgen Paolo Macchiarini och hans kollegor vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset och deras försök med konstgjorda luftstrupar, som slutade med att två patienter dog, har satt sina spår. Ytterst få vill delta i kliniska prövningar, skriver Läkemedelsvärlden.

Om vi tidigare fick 30 svar på en annons får vi bara enstaka svar nu. Det är alltid en viss variation i intresset för att delta i kliniska prövningar, men den kraftiga nedgång vi ser nu kopplar vi i första hand till Macchiarini-skandalen, säger Maria Englund, verksamhetschef för Karolinska universitetssjukhusets kliniska prövningsenhet till tidningen.

Resultatet har blivit att de prövningar som är i gång tappar fart.

Problemet tycks dock främst vara kopplat till Karolinska universitetssjukhuset. Varken Gothia Forum i Göteborg eller Uppsala clinical research center (UCR), som tillsammans med prövningsenheten på Karolinska bedriver och samordnar flertalet av landets kliniska prövningar, har märkt av någon "Macchiarini-effekt".

Macchiarini-fallet är extremt olyckligt, men man ska komma ihåg att det bedrivs mycket bra, genomtänkt och etikgodkänd forskning, säger Jonas Oldgren, verksamhetschef på UCR.