Tandsköterskor har för låg lön i relation till sin utbildningsnivå och det avancerade arbete de utför, enligt Vision som presenterade en ny rapport på måndagen.

Medellönen för en heltidstjänst som tandsköterska är 26 600 kronor, vilket är lägre än inom andra yrken som har samma utbildningsnivå, exempelvis drifttekniker och kyl- och frystekniker, visar Visions sammanställning som bygger på statistik från Statistiska centralbyrån.

I Östergötland är skillnaden ännu större, enligt Ann Johansson, områdesansvarig för Vision i Östergötland som företräder Folktandvårdens tandsköterskor.

– Statistiken baseras på hela yrkesgruppen där även privatanställda sjuksköterskor finns så 26 600 låter lite högt, säger hon.

Enligt fackförbundet behövs det också en större lönespridning. Vision påpekar att det skiljer väldigt lite i lön mellan en nyexaminerad tandsköterska och en med lång yrkeserfarenhet.

Det är brist på tandsköterskor, men än så länge ser det lite bättre ut i Östergötland vilket kan bero på att utbildningen finns nära geografiskt. Men det gäller att arbetsgivaren gör lönesatsningar i god tid, enligt Ann Johansson.

– Det är redan brist på tandläkare och kommer bristen till våra yrken också så kommer patienter inte kunna komma till tandläkaren till slut.

I de delar av landet där det är brist på båda yrkesgrupperna har man börjat snabbutbilda tandvårdsbiträden som ska utföra enklare uppgifter som sterilhantering av instrument.

– Ryktet säger att de även ibland får gå in och ta hand om patienter. Så vill vi inom Vision inte ha det, annars finns det risker för patientsäkerheten. Men där är inte vi i Östergötland än. Men frågan är hur arbetsgivaren resonerar om vi får en brist, säger Ann Johansson.