Uppvärmningen av jordens medeltemperatur kan leda till ytterligare negativa konsekvenser, och den här gången riktas uppmärksamheten mot säkerheten i fjällmiljön som riskerar att försämras med ett varmare klimat.

Temperaturökningarna väntas nämligen bli större i fjälltrakterna än i resten av Sverige, och allra störst i norra Norrlands fjälltrakter, enligt Naturvårdsverkets rapport.

Vi kan redan nu se en ganska omfattande påverkan i själva fjällmiljön, framför allt på våra glaciärer som smälter och har blivit betydligt mindre på bara några år, säger Per-Olov Wikberg som arbetar som samordnare på Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
Klimatförändringarna kommer att ske successivt, men trenden är tydlig.

Extrema väderhändelser

Till stora delar handlar farhågorna om att högre temperaturer kan leda till fler extrema väderhändelser i fjällen, det vill säga kraftiga stormar och kraftigt regn som antingen leder till olyckor eller tvingar fjällräddningen att rycka ut oftare för att förhindra dem.

Mer smältvätten innebär ökade risker när personer ska vada över åar och älvar. Det finns också broar som ligger efter fjälledarna som kan komma att förstöras av större vattenflöden. Framtidens fjällbesökare behöver vara förberedda på att det kan ske fler extrema väderhändelser, säger Wikberg.

Dåligt väder vanlig orsak

Fjällräddningen undersätter omkring 500 personer varje år. Många av dem har stukat foten eller blivit sjuka. Det är vanligt att vädret är den huvudsakliga anledningen till utryckningarna.

Vi genomför ofta utryckningar när folk inte kan klara sig själva i dåligt väder. Får vi ett hårdare och besvärligare väder kan det innebära en större belastning på fjällräddningen, säger Wikberg.

Rennäringen drabbas

Ökade temperaturer kan dessutom innebära ekonomiska konsekvenser för rennäringen, om det regnar mer under vintern, enligt Naturvårdsverket.

Vintertid är renarna beroende av renlav och fönsterlav för att överleva. Marklaven måste vara tillgänglig för renen genom att gräva i snön, men i och med varmare och våtare vintrar har renskötseln i många år haft problem med isbelagda betesmarker. Det kan innebära en stor ekonomisk börda att stödutfodra renarna under vintern, säger Wikberg.