I slutet av förra året infördes nya rutiner för slamtömning för fastighetsägare med enskilt avlopp i Motala kommun. Tidigare var det uppehåll under vinterperioden, men nu rullar tömningen på året om. 

I samband med detta har man även ändrat så att tömning sker på månadsbasis istället. Enligt avtalet får hämtningsintervallet sedan avvika med max en vecka. Slamtömningarna i Tjällmo var under september försenade och det var inte ett enskilt fall enligt kommunen. 

– Tömningsentreprenören har inte tillgodosett de krav som de är ålagda och har släpat med tömningarna ordentligt, särskilt under sommarperioden. Detta är naturligtvis inte tolererbart utan tömningarna skall hädanefter göras i tid, säger Linus Öberg, projektledare och Avfallsingenjör Motala kommun. 

Kjell Axelsson, produktionschef på entreprenören GDL transport som ansvarar för tömningarna, bekräftar att de har brottats med förseningar. 

– Det jag kan tillägga är att det finns delar i avtalet som är på gång att ändras. Vi hoppas det blir ett ja till det förslaget. Det är en förändring som inte påverkar kunden, men som gör körningen mer effektiv. Idag måste åkeriet åka fram och tillbaka i kommunen vissa dagar, detta medför att det blir väldigt ineffektivt. 

– I övrigt arbetar vi från GDL tillsammans med åkeriet för att eliminera förseningar framåt. 

Enligt Linus Öberg är tömningarna nu i princip ikapp. 

På de utskickade aviseringarna från kommunen till fastighetsägarna kan man läsa att det är upp till fastighetsägaren att se till att slamtömningen kan utföras. Det innebär bland annat att vägar fram till brunnen ska vara framkomliga, bommar öppna samt att vegetation fram till och runt tömningsstället är röjt. Om den ordinarie tömningen inte kan utföras på grund av detta utgår en så kallad bomkörningsavgift, samt en förhöjd avgift vid nästa tömning. 

Men vad händer om vägen är blockerad när slamtömningen är försenad? 

Då har kommunen rätt att ta ut avgift, men kommunen tar hänsyn till omständigheter i varje enskilt fall, meddelar först Linus Öberg. 

Men Ulf Lundquist, enhetschef på avfallsenheten, återkommer senare över telefon och säger att de fastighetsägare som blivit debiterade en avgift från kommunen där slamtömningen skett för sent kan höra av sig till vatten och avfalls kundtjänst för att få avgiften struken. 

Är det rätt att ansvaret för en felaktigt fakturerad avgift hamnar på fastighetsägaren? 

– Vi kommer att ta kontakt med entreprenören så att de ej sätter upp bomkörning när de ej kommer i tid enligt aviseringen. Under aviserad period ligger ansvaret på individnivå, sker hämtning före eller efter skall bomkörning ej tillämpas.