När Bris kontaktas av barn och unga angående valborg är alkoholen den gemensamma nämnaren. En del är oroliga för vad som ska hända om de dricker alkohol, en del för vad som ska hända socialt sett om de inte dricker. En del är oroliga för att prata med sina föräldrar om alkohol.

– Många unga dricker för första gången på valborg. I många fall kan handla om grupptryck och en önskan om att passa in. Som vuxen är det viktigt att vara nyfiken inför högtider av detta slag och våga fråga om alkohol, och visa att du finns där oavsett vad som händer. Framför allt är det viktigt att prata med sitt barn utan att skuldbelägga, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

I en undersökning som Systembolagets dotterbolag IQ gjort, har man tillfrågat föräldrar i länet med barn mellan 13 och 17 år och drygt 3 av 10 (34 procent) svarar att de är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka i samband med valborg.

Artikelbild

| Ungdomar och alkohol. En tonårsflicka lägger ner en vodkaflaska i handväskan.

– Om man som förälder är orolig att ens barn ska dricka alkohol är det bra att prata med sitt barn om det och berätta hur man ser på alkohol. Att prata med sitt barn om alkohol är att visa att man bryr sig, säger Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare för det ANDT-förebyggande arbetet i Östergötland.

Bris fem tips till vuxna inför Valborg

1. Dialog – en bra dialog är grunden för en bra relation. Prata med ditt barn om alkohol precis som du pratar om andra saker i barnets liv. Försök också hitta andra tillfällen att prata om alkohol än vid en stundande högtid.

2. Fråga utan att fråga ut – visa engagemang och nyfikenhet men undvik att samtalet blir till ett förhör. Om du är orolig, förklara för ditt barn varför.

3. Hjälp ditt barn att säga nej – för många unga beror tidigt drickande på grupptryck, och det kan kännas svårt att säga nej till alkohol när andra dricker. Här kan du som förälder hjälpa till, ge ditt barn argument som hen kan använda för att stå emot grupptrycket.

4. Visa att du finns där – berätta för ditt barn att oavsett vad som händer så finns du där. Förklara att de alltid ska komma hem även om de druckit alkohol. Se även till att själv vara nykter så att du kan hjälpa eller hämta om det skulle behövas.

5. Skuldbelägg inte – om ditt barn druckit alkohol på valborg är det viktigt att prata om det, men var noga med att inte skuldbelägga. Känner barnet sig skuldbelagt minskar benägenheten att berätta nästa gång något händer.