KUT får det inte stå före registreringsskyltens tre siffror. Det har Transportstyrelsen beslutat. Det är en Kisabo som har ansökt om att få ha bokstavskombinationen på sin bil. Nu avslår Transportstyrelsen Kisabons begäran om att få använda KUT. Myndigheten motiverar sitt beslut med att teckenkombinationen kan uppfattas som stötande.

"En personlig fordonskylt får inte utformas så att den kan bedömas medföra olägenhet eller väcka anstöt", skriver Transportstyrelsen i beslutet.

Transportstyrelsen beslut får inte överklagas.