13 kommuner i Östergötlands län får dela på de tre miljonerna som regeringen delar ut.

– Fritidsgårdar ger många unga en meningsfull fritid, men fyller en större funktion än så. Fritidsgårdar är många gånger en viktig källa till vuxenstöd och trygghet för unga som inte får det stöd de behöver hemifrån, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Hon menar också att en utvecklande och meningsfull fritid aldrig får vara en plånboksfråga och att ungdomar i hela landet som inte har mycket pengar ska ha tillgång till en bra fritidsverksamhet.

Regeringen anser att fritids är viktiga mötesplatser där unga kan få nya erfarenheter och kunskap, men att tillgängligheten behöver öka. Detta kan åstadkommas med ökade öppettider även på somrarna, mer inkluderande arbetssätt och bättre spridning av information om att verksamheterna finns. De vill även att kvalitén ska öka.

Alla kommuner får 20 000 kr var som grundbelopp. Hur mycket kommunerna får utöver detta är beräknat med hjälp av statistik över antalet unga i åldern 0-20 år i hushåll med försörjningsstöd.