– Det är bra för Linköping och bra för elever som väljer de här utbildningarna. De får tillgång till ännu flera företag där de kan praktisera, sommarjobba eller få en anställning, säger Mia Hasselgren-Lundberg på Teknikcollege Östergötland.

Det handlar om Flygteknikutbildningen på gymnasienivå och Yrkeshögskoleutbildningen till helikoptertekniker på ALG som båda har funnits länge i Linköping.

Mer attraktiva

Certifieringen innebär att utbildningarna har granskats och kvalitetssäkrats. Genom att ingå i Teknikcollege Östergötland får man ta ännu större del av det regionala samarbetet där många teknikföretag ingår.

– De uppfyller kriterierna som ligger till grund för Teknikcollege. De två certifierade utbildningarna är redan mycket attraktiva och väl fungerande samt intressanta för Saab och övriga flygföretag. Men nu blir de ännu mer attraktiva. I dag går cirka 100 elever på de utbildningarna, säger Mia Hasselgren-Lundberg.

24 utbildningar

Teknikcollege Östergötland samlar utbildningar i regionen där kommuner, utbildningsanordnare och företag samarbetar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege finns i åtta östgötska kommuner och erbjuder 21 gymnasieutbildningar och tre yrkesutbildningar.

Det är Industrirådet som står för certifieringen och bakom Teknikcollege. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn, bland andra Teknikföretagen och IF Metall.