Kyrkorådet i Kinda pastorat bestämde på onsdagskvällen att invigningen av kapellet preliminärt ska ske den 21 april.

Rådet tog även ställning till de många förslag till namn på byggnaden.

– Det är än så länge en väl förborgad hemlighet tills namnskylten avtäckes vid invigningen, säger kyrkoherde Magnus Svensson.

Artikelbild

| Centralt. Kapellet ligger i omedelbar närhet till gravplatserna på Kisa kyrkogård.

Kapellet är i första hand till för ceremonier i samband med begravningar. För alla religioner och även för borgerliga begravningar.

Vid sidan av den rundformade salen finns ett samlingsrum för maximalt 25 personer och ett pentry med porslin, kyl och diskmaskin.

Magnus Svensson är nöjd.

– Jag tycker det är jättefint och byggnaden innehåller även svepningsrum för alla religioner, en stilfull urnförvaring och ändamålsenliga lokaler för kistläggning.

Artikelbild

Teknisk utrustning som ljud- och ljus har installerats nyligen och närmast väntar arbete med utemiljön strax intill Lillån som forsar förbi längs kapellet.

Dessutom ska kyrkvaktmästare Hans Morell, utbildad glasblåsare, sätta färg på fönsterrutorna i den runda salen.

Artikelbild

– Vi har bett honom att blåsa glas i olika färger som ett insynsskydd.

Kapellet står öppet för alla religiösa övertygelser och finansieras av Kinda pastorat som är huvudman för begravningsverksamheten.

Frågan är om det även finns plats för samma spännvidd på kyrkogården strax intill.

– Vi har inga särskilda avsnitt för andra trosinriktningar utan har ett samverkansavtal med Linköping, säger Magnus Svensson.

– Men även om vi än så länge inte har några önskemål från den muslimska gruppen har vi planer på en plats för muslimer.