Svenska mammor och pappor har vardera tre månaders betald föräldraledighet, som inte kan överlåtas, samt ytterligare 300 dagar att dela på.

Enligt det nya förslaget från regeringens utredare ska de vikta månaderna utökas till fem, med 130 dagar kvar att dela på.

Så här länge kan mammor och pappor i några andra länder få ersättning för att vara föräldralediga:

Island

Mammor: Tre månader. Pappor: Tre månader. Ytterligare tre månader för föräldrarna att dela på.

Norge

Mammor: 10 veckor. Pappor: 10 veckor. Därefter antingen 26 veckor med full betalning, eller 36 veckor med 80 procent av lönen, för föräldrarna att dela på.

Frankrike

Mammor: 16 veckor. Pappor: 11 dagar.

Storbritannien

Mammor: 10 dagar. Pappor: 10 dagar. Ytterligare 37 veckor att dela på, samt 13 obetalda veckor.

Tyskland

Mammor: 14 veckor. Pappor: Två "partnermånader". Utöver det har föräldrarna rätt till 12 månaders betald ledighet. Även rätt för föräldrar att vara hemma med sitt barn i upp till tre år, obetalt.

USA

Ingen betald ledighet. Max 12 veckors obetald föräldraledighet.

I övriga världen är det mycket ovanligt att pappor har rätt till betald ledighet för att vara hemma med sina barn.

Källa: europa.eu, norden.org, The Guardian, BBC