Henrik Hammarberg äger och driver företaget sedan 2011 efter att dessförinnan ha varit anställd i några år.

Det har aldrig föresvävat honom att aktuell utmärkelse skulle kunna komma Unic till del.

– Jag har tänkt på lite större företag, men sedan efter beskedet att vi blivit utsedda kom jag att titta på en lista över vilka som tidigare fått priset. Alla stora har redan fått det.

Henrik Hammarberg tror dock inte att detta faktum renderar i någon kandidatbrist. Han anser att det finns gott om små företag i kommunen som skulle vara väl värda att få priset.

Gunnar Andersson, välkänd Boxholmsbo och en gång i tiden LO-distriktets ordförande i länet, anser att Fagerholms maskinservice är en sådan. Han hade nominerat det företaget i år med en utförlig och stark motivering.

Kommunstyrelsen ansåg dock att den andra motiveringen, från Boxholms företagsförening, avseende Unic, var ännu starkare och beslutade i enighet att utse det.

Kommunalrådet Britt-Marie Johansson (S) anmälde jäv och deltog inte i beslutet eftersom hon sedan ett par år tillbaka sitter med i styrelsen för företagsföreningen.

Företagsföreningen anser att Unic, med sitt breda utbud av tjänster, är väldigt viktigt på orten både för andra företag och för privatpersoner och att det kännetecknas av hög servicegrad och flexibilitet.

Kärnverksamheten är reparation av arbetsfordon, som traktorer och truckar, men numera finns en anställd som på heltid sysslar med personbilsreparationer och dessutom har företaget skaffat sig två lastbilar (en kranbil och en lastväxlingsbil).

Privatpersoner har säkert mest kontakt med företaget när de hyr skylift eller minigrävare.

Unic sysselsätter idag sex personer och Henrik Hammarberg framhåller att det är en duktig personal som skapat den goda utvecklingen.

När han tog över företaget hade han bara Andreas Eriksson som anställd.

– Vi jobbade båda två för mycket.

Andreas Eriksson är kvar och trivs.

– Oh, ja. Jag styr mig helt själv.