Det är kristdemokraterna Stefen Redéen och Anders Eksmo som föreslår att införa ett stopp för intag av alkohol inför operation inom Region Östergötland.

Att avstå rökning åtta veckor före och lika länge efter en operation kan halvera risken för komplikationer. Därför rekommenderas operationspatienter att hålla upp med rökandet inför en operation. Region Östergötland erbjuder också hjälp till dem som behöver stoppa undan cigaretterna för två månader före och två efter ingreppet.

En studie som förslagsställarna hänvisar till visar att komplikationerna hos högkonsumenter av alkohol minskar med 70 procent om de förmås sluta en tid före och efter operationen.

Även vid måttligare intag av alkohol påverkas kroppen så att det kan antas öka risken för komplikationer. Stresshormoner ökar och kapacitet hos hjärta och lungor påverkas, blödningsrisk ökar, ben- och sårläkningsförmåga minskar, immunförsvaret försvagas och muskelstyrka sätts ned.

För ett par år sedan föreslog SD på liknande grunder ett alkoholstopp inför operation. Då avslogs förslaget bland annat med motiveringen att det finns en risk att alkoholbruk inte kommer fram om patienten vet att denne kanske då inte får sin operation. Frågan är medicinsk, argumenterades det, och bör därför avgöras av läkare från fall till fall.

Om och hur ett eventuellt alkoholförbud ska införas är i sista hand ett beslut som fattas av regionfullmäktige.