På torsdagen 25 april hölls årets andra regionfullmäktige. Det inleddes med revisionens förklaring hur man tänker kring att regionstyrelsen får en anmärkning i revisionsberättelsen för 2018. Orsaken är den allvarliga ekonomiska utvecklingen i regionen med rekordstora underskott i sjukvården på 517 miljoner kronor under 2018 och ett minus för hela Region Östergötland på 300 miljoner kronor. Totalt har underskottet försämrats med 1,2 miljarder sedan 2014.

Därefter skulle regionfullmäktige godkänna årsredovisningen för 2018. Ärendet skulle ta i stort sett hela dagen innan klubban slog i bordet.

Under de många timmarna fick ordföranden Mattias Geving (S), regionfullmäktiges ordförande, flera gånger påminna ledamöterna om att ärendet handlade om årsredovisningen och att skattefrågan inte skulle avgöras där och då. Men det var få som kunde låta bli.

Artikelbild

| Per Jameson (M).

– Om den här utvecklingen fortsätter de kommande åren spelar det ingen roll att vi höjer skatten med 850 miljoner kronor, de blir snabbt uppätna i alla fall, sade Fredrik Sjöstrand (M) som beskrev årsredovisningen som en sammanfattning för den tidigare mandatperioden.

Emil Broberg (V) påpekade att det är vanskligt att dra siffror från enskilda år när de senaste underskotten beror på faktorer som inte går att påverka, det vill säga börsen. Tidigare har Emil Broberg använt talartiden flitigt för att förespråka en skattehöjning men konstaterade bara kort “Vad var det vi sa” och satte i stället fokus på personalfrågan.

Koalitionen i Östergötland kallades av Finn Bengtsson (M) för en ideologiskt ohelig allians av både socialistiska och borgerliga partier som visserligen även finns i övriga landet.

– Men medan Centerpartiet och Liberalerna på en nationell nivå framgångsrikt har tvingat den rödgröna regeringen att driva en tydlig skattesänkningspolitik så lyckas Centerpartiet och Liberalerna i denna församling med det omvända.

Artikelbild

| Alexander Höglund (C).

Gruppledaren Kerstin Sjöberg (C) försvarade det med att hennes parti i flera år har varit öppna med blocköverskridande samarbeten och att grunden är att sjukvården ska vara skattefinansierad. Alexander Höglund (L) påpekade att hans partis ståndpunkt beror på att alla andra alternativ har uttömts.

Även Moderaternas Per Jameson hakade på skattefrågan.

Artikelbild

| Kerstin Sjöberg (C).

– Vi har aldrig någonsin haft en årsredovisning som varit så till bredden fylld med icke uppfyllda mål. Det är otroligt allvarligt. En skattehöjning har inte en lösning på detta, utan vi sitter i en situation där vi håller på att äta upp det kapital vi har för att täcka framtida pensionsutbetalningar.

Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande replikerade med att säga att pengarna inte har försvunnit på nåt mystiskt sätt.

– Läget är allvarligt, men de här pengarna har gått till vård, vi har ett ökat behov av vård med allt fler, och allt äldre östgötar. Inkomstförstärkningen behövs för att få en ekonomi i balans och att östgötarna får den vård de behöver.

När regionfullmäktige till slut godkände årsredovisningen var det dags att ta ställning till revisionens anmärkning. Regionfullmäktiges presidium föreslog att den skulle riktas mot den regionstyrelse som avgick i november 2018 och att båda styrelserna beviljades ansvarsfrihet. Förslaget fick bifall vilket innebär att den regionstyrelse som nu spakar regionen fortsätter styra med ett prickfritt CV.