Skulptur

Pågår till 25/10

Det är tretton år sen Mallfred Keresturi hade en utställning i Linköping. Sedan dess har han utvecklat sitt bronsgjuteri och sitt kunnande så att han nu kan framställa tämligen vidlyftiga objekt. Att han kommit långt inom det här gebitet framgår av den nu aktuella utställningen.

Artikelbild

"Energia", bronsskulptur av Mallfred Keresturi.

Han är väl bevandrad i skilda konstnärliga tekniker, men numer är det åt bronser och marmorskulpturer han ägnar sin tid. Bronsernas formspråk har en "internationell prägel". Sannolikt är det påverkat av olika europeiska skulptörer som till exempel Dali. Den bildvärld Keresturi presenterar verkar ha sin grund i gamla myter, eller i egna fantasier som är relaterade till sådana.

Några av hans bronsskulpturer föreställer kvinnor som alla bär namnet "Energia". Med en hänryckningsartad glädje speglar de livs- och växtkraft på ett sätt som jag uppfattar som något av en nutida variant av jugend. En del av dem domineras av former som understryker det bortomverkliga i deras uppenbarelser och som säkert också är gjutningstekniskt avancerade.

En av de större skulpturerna visar en kvinna som likt Afrodite föds ur vågornas skum och som sveper med sig vatten och drar vattenenergi ur det livgivande havet. De bästa skulpturerna är avgjort vackra, men har samtidigt något ogripbart och gäckande över sig. I några får erotiska undertoner spela en framträdande roll. Jag ser även det som uttryck för tilltro till livets positiva energiflöden.