Effekten orsakas av ett fenomen som kallas gravitationslins. Framför Sunburst arc – "bara" 4,6 miljarder ljusår från jorden – ligger ett galaxkluster med så enorm massa att gravitationen böjer det starka ljuset som kommer bakifrån. Detta leder inte bara till att ljuset från Sunburst arc går i en båge, utan skapar även förstärkta reflektioner av galaxen.

Det mycket känsliga Hubbleteleskopet har fångat fyra galaxbågar, som innehåller sammanlagt minst tolv reflektioner, på himlavalvet.

Observationen ger nya ledtrådar om en mycket tidig period av universum, en tid som började 150 miljoner år efter big bang, skriver den europeiska rymdstyrelsen Esa i ett pressmeddelande. Detta hoppas Esa ska bidra till att astronomer kan få en ökad förståelse för tidsperioden.