Det betyder att vattenläckan som pågått i cirka två månaders tid nu kan åtgärdas. Det är fastighetsägaren Centrumfastigheter som har ansvaret att laga den läckande vattenventilen i hörnet.

Vd:n Eddie Åhman ställde frågan till länsstyrelsen om avverkning eftersom det står en gammal lind alldeles intill den läckande vattenposten.

Länsstyrelsen ger dispens från det generella biotopskyddet, som gäller eftersom linden står i en allé. Samtidigt konstaterar länsstyrelsen att trädet inte hyser några kända naturvärden. Men det bidrar med flera betydelsefulla ekosystem-tjänster, som skuggning, bullerdämpning och upptag av vatten.

Artikelbild

| Länsstyrelsen tillåter att trädet i hörnet Kungsgatan/Sankt Larsgatan fälls för att vattenläckan som pågått i flera månader ska åtgärdas.

Fastighetsägaren måste därför återplantera ett träd på platsen, samt vidta försiktighetsåtgärder för inte skada eller påverka intilliggande träd. Under fem års tid måste det nya trädet vattnas och skyddas, samt ersättas om det inte tar sig.

Eddie Åhman på Centrumfastigheter uppgav nyligen att åtgärden kan dröja till påsklovet, om ytterligare cirka två veckor, eftersom skolan på tomten då är tom på elever.