Sedan Sverige ändrat sin migrationspolitik har antalet ensamkommande flyktingbarn minskat kraftigt. Samtidigt har regeringen beslutat att sänka ersättningen till kommunerna för mottagningen och ändrat reglerna om att ungdomarna inte längre måste bo på särskilda hvb-boenden.

För Motalas del har det fått stora konsekvenser då man skapat en organisation för mottagningen och den organisationen måste nu minskas. Kommunen håller därför på att se över personalläget. Samtidigt har man också tagit beslut om att det privata boende som Olivia omsorg skött på uppdrag av kommunen nu ska tas tillbaka i kommunal regi och minskas i omfattning. Detta innebär att samtliga personal varslats om uppsägning.

LÄS MER: 20 personer varslas på boende

Nu har ungdomarnas gode män reagerat på förändringarna. De vill ha information av kommunen om vilka konsekvenser som kommer att uppstå. De vill också ha mer information om vad som är på gång så att de ska kunna förbereda ungdomarna på vad som är på gång. Detta framkommer av ett brev till Motala kommun.