Samtliga kommuner i Östergötland kommer ett stycke efter Sverige-ettan Lidköping när det gäller tandvårdsbesök. Och längst ned i statistiken för länet hamnar Finspång. Här har 64,5 procent av den vuxna befolkningen besökt tandvården de senaste två åren. I Kinda och Vadstena, som toppar Östergötlands "tandvårdslista", är siffran 75 procent.

Det här framgår av Socialstyrelsens statistik för 2015 som har sammanställts av Nyhetsbyrån Sirén. Statistiken visar antalet vuxna personer per 100 invånare som besökt tandvården någon gång de senaste två åren

Det finns skillnader över landet. I Lidköping har 84 procent av den vuxna befolkningen besökt tandvården de senaste två åren. I Haparanda är motsvarande siffra 54. Genomsnittet för hela Sverige är 72 procent.

– Socialstyrelsen har inte analyserat vad skillnaderna i besöksfrekvens består av, säger Andreas Cederlund, tandvårdssakkunnig på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Sirén. På en del platser kan det sannolikt utgöras av brist på tillgänglighet, tandvårdspersonal eller långa avstånd.

Han säger också att det kan finnas socioekonomiska faktorer som resulterar i skillnader mellan olika kommuner.

– Vi vet att socioekonomiskt svaga grupper – arbetssökande, utlandsfödda och personer med låg utbildning – besöker tandvården i lägre utsträckning.

Andreas Cederlund nämner flera möjliga skäl till varför människor avstår från tandläkarbesök; det kan vara av rädsla, av ekonomiska skäl, det kan bero på långa avstånd eller att man inte tycker man har behov av att besöka tandläkaren.