Den norska regeringen har gett Helsedirektoratet, motsvarande Socialstyrelsen i Sverige, i uppdrag att utarbeta en plan för vilka missbrukare som ska ingå i ett försöksprojekt där fokus ligger på "heroinassisterad behandling". Tanken är, skriver NRK med hänvisning till Aftenposten, att cirka 400 missbrukare ska ingå i projektet som väntas påbörjas någon gång 2020 eller 2021. Deltagarna ska ha ett "tungt" missbruk och tillhöra dem som normalt sett är svåra att nå och som anses vara "resistenta" mot andra behandlingsalternativ.

Heroinet kommer dock inte att köpas upp "från gatan", utan från Läkemedelsindustrin, försäkrar landets hälsominister Bent Høie.

Enligt Svensk förening för beroendemedicin, en sektion inom Läkaresällskapet, presenterade det europeiska narkotikaorganet EMCDDA i samarbete med Cochrane Collaboration år 2012 en utvärdering av heroinassisterad behandling. Genomgången visade på ett rejält förbättrat hälsotillstånd och välmående bland missbrukarna, samtidigt som missbruket av illegalt heroin gick ner kraftigt och kriminaliteten minskade väsentligt.