• Har du hus? Se till att täta hål i husgrunden, och se över alla håligheter i fasaden. Metallnät är bra att täta ventiler med.

• Var noga med att åtgärda håligheter. En fullvuxen brunråtta kan komma igenom en springa som är i en femkronas storlek.

• Håll koll på vind och källare. Råttor gillar fukt, se till att det är torrt.

• Se över skafferiet. Låt inte mat ligga kvar i fritidshuset när du inte vistas där.

• Kontrollera så att det finns vatten i alla golvbrunnar. Annars är det fritt fram för råttorna.

• Tänk över växtligheten i trädgården. Klätterväxter invid en fasad är en direkt inbjudan till kvarterets gnagare, som inte bara är glupska utan även ypperligt duktiga på att klättra.

• Städa och håll rent. Röj på balkongen och stapla inte saker ute i trädgården. Plocka in ved i förrådet.

• Att mata fåglar kan vara trevligt, men utfodringen innebär även en risk för att gnagare får sig ett skrovmål.

Källor: Anticimex, Nomor