Rektor på en högstadieskola i Mjölby har polisanmält att en elev haft med en så kallad soft air gun till skolan. Vid en tidigare händelse har en annan elev på skolan haft med ett liknande vapen och tagit fram det och viftat med det på skolgården, enligt uppgifter som skolan lämnat till polisen.

Den elev som nu haft med vapnet till skolan är 15 år. Polisen har upprättat en anmälan om misstänkt vapenbrott men troligen kommer ärendet att överlämnas till socialtjänsten.

Soft air guns är ett vapen för lek och spel som är mycket likt ett riktigt vapen. För innehav av soft air guns gäller 18-årsgräns och den som hanterar och spelar med vapnet ska bära skyddsutrustning.