Det var i februari i år som Håkan Dahm meddelade att han skulle sluta som förbundsdirektör på RTÖG. Han valde att sluta efter en längre tids turbulens och konflikter inom räddningstjänsten. Sedan augusti arbetar Håkan Dahm istället på länsstyrelsen i Östergötland.

Saknar du jobbet på räddningstjänsten?

– Man saknar alltid saker och ting som man har varit med om. Men nu är jag där jag är och fokuserar på samverkansövningen.

Håkan Dahm är projektledare för en stor övning som kommer att hållas i slutet av november. Det är en samverkansövning där länsstyrelsen, region Östergötland, Försvarsmakten, polisen, Räddningstjänsten Östra Götaland samt samtliga kommuner i länet deltar.

– Det ska vara en lärande övning som syftar till att vi ska bli bättre på att samverka i krissituationer, säger Håkan Dahm.

Under den aktuella övningen kommer ett scenario som bygger på att det uppstått brist på bensin och diesel att spelas upp. De inblandade myndigheterna hamnar i en situation där svåra avvägningar och prioriteringar måste göras. Från länsstyrelsen deltar ett 30-tal personer i övningen.

Håkan Dahm, som åtminstone kommer att arbeta på länsstyrelsen till våren 2018, leder projektet och ska även författa en utvärdering av övningen.