LINKÖPING Han arbetar som tapetserare och är utbildad snickare. Han pendlar till Nyköping och ägnar fritiden åt organisationen.

-- Vi har höjt nivån i Linköping nu och inför nästa år ökar vi antalet aktiviteter ytterligare.

Jonas Andersson är också aktiv utanför länet. I slutet på sommarendeltog han i en dansk nazistmarsch där minnet av Rudolf Hess hedrades.Hess var Hitlers ställföreträdare.

Artikelbild

BILD: PETER JIGERSTRÖM

Jonas Andersson är född 1978 och är uppvuxen i Ekholmen i Linköpingtillsammans med sina föräldrar och ett syskon. Jonas gick påEkholmsskolan under högstadiet. Han beskriver att det var där hanspolitiska uppvaknande började. På skolan fanns det många invandrare.

-- De skrek glåpord efter svenskarna. De svor över det svenskasystemet och visade ingen tacksamhet. Om man var nere på stan kunde manse rån mot svenskar och misshandel mot svenskar.

-- Jag funderade på varför det blivit så här. Jag läste allapartiers program. Med tiden hade jag insett att Nationalsocialistiskfront passar mig bäst. Det är den enda organisationen som sättersvenskarnas bästa främst.

När Jonas Andersson var 20 år fick han lämna stridsskolan i Kvarn på grund av sina politiska åsikter.

Har du inte en ganska förenklad bild av människor som kommer från andra länder?

-- Det jag beskrev är ju hur jag tänkte när jag var 15--16 år. I dag är jag mycket mer politiskt utvecklad.

Vad tänker du när du går på stan och ser alla människor från olika delar av världen?

-- Om jag går utmed Stångån ser jag utslagna människor som inte fåttden hjälp de behöver. Jag ser klotter och skadegörelse. Jag går förbiett ålderdomshem och vet att det inte finns tillräckligt med personal.Jag ser förortsgäng som bara sitter och inte gör något.

Och allt detta skulle förändras . . .

-- om vi fick makten.

. . . och om invandrarna inte fanns?

-- Alla problem försvinner inte med en gång. Men det skulle lösa en del av problemen. Vi skulle framför allt få bättre ekonomi.

Nationalsocialistisk front anser att alla invandrare frånutomeuropeiska länder ska ge sig iväg till det land de kommer ifrån. Desom inte ger sig av frivilligt ska föras ut ur Sverige av polis. Eninvandrare kan aldrig bli svensk, menar man. Det innebär att ävenpersoner som exempelvis har en mormors mormor från Indien ska tillIndien.

-- Vi får helt enkelt leta upp folk och hjälpa dem hem.

Du får det att låta så snyggt , men det du säger är ju fruktansvärt brutalt.

-- Men vi utvisar ju människor redan i dag. Vi kan inte ta ansvar för alla människor som vill komma hit.

Du säger att du värnar om familjen och barnen i samhället?

-- Ja, vi sänder tillbaka hela familjerna. Vi vill inte splittra dem.

Vad betyder solidaritet för dig?

-- Vi har nog med egna problem i Sverige. Vi måste rikta in oss på att lösa dem. Min solidaritet är nationell.

Jonas har varit medlem i Nationalsocialistisk front sedan 2004.Innan var han medlem i andra högerextrema organisationer, men inteaktiv.

Vad är det för skillnad på en nationalsocialist och en nationaldemokrat?

-- Nationaldemokraterna är en nationell rörelse och är fördemokrati. Eller enligt mitt sätt att se är de inte nationella.Nationaldemokraterna har folk med annat ursprung inom sitt parti, typasiater, halvbangladesher, tattare och dylikt. Det är lite dubbelmoralhos dem.

--Vi vill ha ett styre med nordiska ledare och ansvarsprincipen. Vivill byta ut demokratin mot ett annat styrelseskick. Det innebär attden mest lämpade ska vara på rätt plats. Det är som på enbyggarbetsplats. Den som är mest lämpad blir lagbas.

Men vem ska bestämma vem som är mest lämpad?

-- Om man ser staten som en arbetsplats, den som har mest utbildningär direktör, den som är arbetare står vid maskiner. Det träder alltidfram personer som är lämpade att leda andra.

Jonas beskriver hur ledaren överblickar allt som händer i partiet.

Och om en ledning är dålig?

-- Då blir han utbytt.

Jonas tar sig själv som exempel. Om riksledningen tycker han gör ettdåligt jobb blir han helt enkelt utbytt. En bra ledare ska vara driftigoch en bra organisatör.

Riksledningen består i dag av Anders Ärleskog och Daniel Höglund.

Om man tittar på partiets aktiviteter i Östergötland får man ett intryck av att det händer mycket just nu?

--Norrköping ligger i särklass bäst till när det gäller aktiviteter,även jämfört med andra orter i Sverige. De har en bra gruppledare ochaktiva medlemmar.

Ska ni ställa upp i valet på lokal nivå?

-- Det finns tre orter i landet där vi beslutat att vi ska ställaupp i kommunalvalet. Det är Karlskrona, Vara och Trollhättan. Sen finnsdet flera orter som det talas om. Det pratas om en östgötakommun mendet finns inget beslut än. Det kommer till årsskiftet.

I Nationalsocialisternas punktprogram står inget om attorganisationen har en egen inställning till Förintelsen under andravärldskriget. Jonas verkar tycka att det är lite svårt att diskuterafrågan.

-- Nationalsocialistisk front tar inte ställning till om Förintelsenhar ägt rum eller inte. Det är inte relevant. Folkmord existerar inte iden nationalsocialistiska ideologin.

-- Om Förintelsen skulle ha ägt rum är det naturligtvisförskräckligt. Då tar jag avstånd från de handlingarna men inte frånden nationalsocialistiska ideologin.

Nu förstår jag inte, menar du att Förintelsen har hänt eller inte?

-- Vad jag personligen tycker är ointressant. Men det ingår inte ivår ideologi att vi vill utrota någon speciell folkgrupp. Det vi villär att sätta vårt eget folk i första hand. En enskild händelse, för 60år sedan, i ett annat land, mitt under ett brinnande världskrig äringenting som nationalsocialismen har med att göra.

Men er ideologi är väl densamma?

-- Vår ideologi är densamma som den Adolf Hitler hade, men utrotning av ett folkslag finns inte i ideologin.

Så judeutrotningen var Hitlers egen idé?

-- Det kan jag inte svara på. Jag kan bara säga vad nationalsocialisterna står för.

Nationalsocialistisk front har också åsikter om homosexuella. JonasAndersson demonstrerade mot Kärleksparaden i Linköping nyligen och harockså demonstrerat i samband med Pridefestivalen i Stockholm.

-- Problemet är inte homosexualitet i sig utan att det splittrar kärnfamiljen. Homosexuella ska inte få skaffa barn.

Finns det fler grupper i samhället som du inte tycker ska ha lika rättigheter?

-- Inte vad jag kan svara på nu.

Under samtalets gång visar det sig dock att Jonas Andersson anseratt människor som begått brott ska fråntas sina rättigheter.Nationalsocialistisk front är för dödsstraff.

-- För grov brottslighet som grova narkotikabrott, mord ochsexualbrott kräver vi dödsstraff. Varför ska vi bekosta deras uppehällei fängelse.

Hur ska människorna dödas?

-- Giftinjektioner är vanliga i USA.

Skulle polismördarna i Malexander ha fått dödsstraff?

-- Ja, mördar man en polisman i tjänst borde det vara det. Men detdär frågar du bara för att de själva säger att de ärnationalsocialister.

Ja, lagförslaget skulle väl gälla alla, antar jag.

-- Jag såg dem inte som nationella. Men visst, straffskalan ska gälla alla.

Samma dag som denna intervju skedde åtalades Jonas Andersson vidLinköpings tingsrätt för misshandel. Dom har ännu inte meddelats.Tidigare är han dömd för brott i samband med ett rån.

Jonas skrattar ofta. Han gillar att diskutera men är övertygad omatt hans åsikter är de rätta. Åtminstone så länge vårt samtal handlarom vad som står i partiprogrammet. Det är svårare att prata om detprivata. Själv tycker han det är oväsentligt.

Hur tänker du dig framtiden?

-- Någon gång vill jag skaffa familj och barn. Jag tänker mig tre barn. Jag vill bo på landet med pendelavstånd in till stan.

Han tänker länge innan han svarar. Jag hinner fundera över vad Jonas föräldrar tycker om sonens politiska engagemang. Och hans syskon. Är de stolta eller känner de sorg?

-- Det tror jag inte, det är omöjligt.

Men känner du någon invandrare från ett utomeuropeiskt land?

-- Ja, men inte som jag umgås med i dag. Under min uppväxt lekte jag med adoptivbarn från Indien

Tänker du på adoptivbarn som invandrare?

-- Ja.

-- Det är klart jag kan prata med en invandrare även i dag. Dethänder när vi delar ut flygblad på stan. Det finns också andrainvandrare som jag kan prata några ord med om man springer på varandrapå stan. Men känner någon, det gör jag inte. Och det finns det helleringen anledning till.

Varför är det inte bra med ett mångkulturellt samhälle?

-- Vi vill bevara vår ras och vårt folkslag.

Varför?

-- Alla särarter är viktiga för sig. Negrer bör inte blanda sig medasiater till exempel. Alla har vi olika rasegenskaper. De egenskapernaär viktiga för att få en mångfald världen över.

Vad har du för egenskaper som inte en somalier har, menar du?

-- Om man tar Sydafrika, till exempel, som har storadiamanttillgångar som inte utvecklades innan engelsmännen kom.Engelsmännen hade kunskaper som inte de andra hade.

Menar du att sydafrikanerna själva var så inkompetenta att de vita behövdes för landets överlevnad?

-- De hade ju uppenbarligen inte lyckats innan. Varje folkslag harju olika kompetenser men vi bör inte beblanda oss. Då riskerar alladessa egenskaper att förintas.

Jonas kommer också in på hur "blandning av raser" kan leda till att ett typiskt svenskt utseende försvinner.

-- Det ser väl du också att människor ser olika ut?

Men jag tycker inte det är viktigt. Du har ju själv mörka ögon.Kan det inte vara tecken på att du kan bära på någon gen som kommerfrån ett annat land?

-- Det finns många svenskar som är både brunhåriga och har bruna ögon.

-- Genom släktforskning vet jag att jag är helt och hållet svensk, så många generationer som man kan se bakåt.

Rasbiologi är ett ämne som nationalsocialisterna vill att barnen skaläsa i skolan. I programmet står också att "genetiskt friska familjer"ska få sänkt skatt och lönetillägg.

Jag tänker att du nog är en ganska rädd kille.

-- Då skulle jag inte ställa upp på en intervju.

Och för det som är främmande?

-- Jag åker gärna på utlandssemestrar och för att se andra kulturer.Förra året var jag i Egypten och såg pyramiderna. Jag tycker bara inteatt kulturerna ska blandas. Man kan väl säga att jag är rädd för att deolika kulturerna ska förstöras.

För vad skulle hända då?

-- Men ta som ett exempel, egyptierna byggde pyramiderna tack vareatt de hade den kultur de hade. Här i Sverige byggde vi vikingaskepp.Vad skulle det vara för roligt att åka ut i världen om det såg likadantut överallt.

Världen är väl inte en turistattraktion. Jag tänker att du borde träffa lite invandrare så du får perspektiv.

-- Men jag träffar . . . när jag gick på min vuxenutbildning var vitre stycken, en var invandrare och vi gick och lunchade tillsammans.

Det känns som vi pratat färdigt. Vi ger oss ut bland höstlöven.Solen håller på att försvinna och det blir kallt. Jonas skafotograferas.

-- Absolut inte vid Raoul Wallenberg-monumentet, protesterar han, när vi närmar oss parken framför länsmuseet.

Du tror ju ändå inte att Förintelsen inträffade!

-- Jag förstår inte vitsen med en sådan bild. Han tog ju hit människor som jag inte anser borde vara här i landet.

Det blir en kompromiss, först några bilder framför museet och senvid runstenen bredvid. Eftersom han anser att han är en "folkets man"föreslår han fotografering på Stora torget.