Ekonomi Handelsbanken avvecklar sin verksamhet i de tre baltiska länderna och stänger sina kontor i Tallinn, Riga och Vilnius, skriver banken i ett pressmeddelande.

Banken, som har bedrivit bankverksamhet i länderna i tio år, hänvisar till svag lönsamhet, höga kostnader och effektiviseringsåtgärder som inte visat tillfredställande resultat.

Avvecklingen av verksamheten i de tre länderna ska ske stegvis under 2020, enligt Handelsbanken.

De kunder som behöver hjälp med affärer i regionen kommer att betjänas från lokala kontor på Handelsbankens hemmamarknader.