Roséns rapport sågades i SVT:s granskning häromveckan när det visade sig att hans slutsats att 500 patienter dör i onödan visade sig vara fel. I programmet säger Måns Rosén att det egentligen handlar om 370 dödsfall. Nu har han ändrat siffran ännu en gång.

– Beräkningarna gjordes för att illustrera sambanden mellan volym för vissa kirurgiska åtgärder och pekade på att 370 dödsfall inom 30 dagar, nu korrigerat till drygt 325, kunde räddas om alla sjukhus gjorde mer än 100 ingrepp av respektive typ. Men, eftersom detta enbart gällde kirurgi sa vi att det finns vinster om även annat än kirurgi koncentreras, till exempel diagnostik, medicinska och psykiatriska åtgärder och vi sade då att 500 liv inte var orimligt. Detta lyckades Dokument Inifrån medvetet röra till.

Vissa anser att du föreslår förändringar i för stor omfattning, för snabbt och på ett felaktigt underlag?

Artikelbild

| Måns Roséns rapport ifrågasätts inom läkarkåren och även av östgötska toppolitiker.

– Vårt förslag är att sakkunniggrupper ska bedöma vad som ska koncentreras och takten i förändringarna är helt upp till landsting och regioner. Vi anser inte heller att vårt underlag är felaktigt utan baserat på vad den vetenskapliga litteraturen säger.

Så här i efterhand, finns det något du skulle vilja göra annorlunda?

– Ja, jag skulle ha tonat ned beräkningarna betydligt och tydligare förklarat vad de står för. Vi borde mycket tydligare ha markerat att beräkningarna avsåg koncentration generellt och inte effekterna av högspecialiserad vård. I övrigt är jag mycket nöjd med utredningen och riksdagens beslut i politisk enighet.