Ekonomi Mest missnöjda med sin mobiloperatör är de som har sina abonnemang hos 3. Bland annat handlar det otillräcklig information när abonnemanget tecknas och undermålig hantering av klagomål, visar en undersökning av Svenskt Kvalitetsindex.

Högst betyg bland privatkunderna får Halebop och Tele2, som båda håller förhållandevis låga priser. Företagskunder ger däremot Telia högsta betyget. Bolaget uppskattas i synnerhet av de företagskunder som samlat alla sina telekomtjänster hos samma operatör.

När det gäller täckningen får alla operatörer godkänt av kunderna - utom 3.

Generellt spår tre av fyra abonnenter att de kommer att behålla sin nuvarande operatör minst ett framöver, trots att en av tio haft anledning att klaga men inte kommit sig för.