– Man kan säga att vi, och personalen på skolan, har meddelat vilka legobitar vi behöver. Nu ska dessa sättas ihop på ett så pedagogiskt och bra sätt som möjligt så att lokalerna förstärker sättet vi jobbar på, och det är nästa steg, ett väldigt spännande steg, berättar bildningsförvaltningens chef Eva Holm.

I april 2017 tog den dåvarande barn- och utbildningsnämnden beslut om att Rimforsa skola skulle genomgå en omfattande om- och tillbyggnation, en investering som beräknades till 124 miljoner kronor. Sedan dess har kulturskolan kommit in i bilden och är nu en del av den satsning som sakta men säkert börjar att ta form.

– I och med att kulturskolan ansvarar för en stor del av musikundervisningen i årskurs tre så finns det en väldigt stor samordningsvinst för skolan och kulturskolan att vara på samma ställe, menar Holm och fortsätter:

Artikelbild

| De röda byggnaderna, med bland annat matsalen och Junibacken kommer att rivas. De gula tegelhusen blir kvar.

– Det som kommer att hända är att alla röda hus, bland annat den gamla matsalen och Junibacken, kommer att rivas. De som blir kvar är de gula tegelhusen och därefter behöver man bygga nytt, och de 7 000 kvadratmeterna som vi ser behov av kan delvis rymmas även i de befintliga lokalerna.

Exakta siffror på antalet klassrum, grupprum och andra lokaler kommer att utgöra det så kallade förfrågningsunderlaget i den kommande entreprenadupphandlingen och är något som kommunen i dagsläget inte vill gå ut med.

– Detta är ett material under arbete och risken är att uppgifter från ett ofärdigt material kommer ut och att det skadar kommunens upphandlingsprocess, skriver kommunens projektledare Ida Härnström i ett mejl.