Väntetiderna på att få cancerbehandling varierar stort beroende på var i landet man bor. Det framgår av Cancerfondens senaste rapport som baseras på siffror från 2017.

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och drygt 8 000 får diagnosen varje år. Målet är att 80 procent ska opereras inom 28 dagar efter diagnos. I Östergötland får endast 27 procent av kvinnorna vård i tid, vilket ger en absolut bottenplacering i statistiken som delas med Västra Götaland.

Bara tre av 21 regioner klarade målet och inom den sydöstra sjukvårdsregionen visade Kalmar bäst resultat med 46 procent. Jönköping når 41 procent.

–  Väntetiderna i cancervården är ett geografiskt lotteri. Vi ser alldeles för små resultat av de standardiserade vårdförloppen som har införts i regionerna för att minimera onödig väntan, säger Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden, i ett pressmeddelande.

De standardiserade vårdförloppen infördes 2016 och beskriver i vilken ordning och inom vilken tid olika åtgärder ska sättas in.

Cancerfonden konstaterar samtidigt att svensk cancervård är bland de bästa i världen. Men en bra behandling kräver att sjukdomen upptäcks tidigt och de standardiserade vårdförloppen som infördes för att korta köerna och minska de regionala skillnaderna har inte gett tillräcklig effekt.

Inom vården för prostatacancer som är den vanligaste cancerformen för män klarade ingen av regionerna det nationella målet på 61 dagar mellan remiss och operation. Riksgenomsnittet är 134 dagar. I den sydöstra sjukvårdsregionen ligger Kalmar bäst till med 122 dagar. I Östergötland är motsvarande siffra 123,5 dagar och i Jönköping 124 dagar.

Och på många håll i landet fick patienterna vänta betydligt längre än så.

Även inom vården för tjocktarmscancer är det stora regionala skillnader. Enligt de standardiserade vårdförloppen får tiden från diagnos till start av behandling inte överstiga 28 kalenderdagar.

Av regionerna i Sydöstra sjukvårdsregionen är det patienterna i Jönköping som har kortast väntetid. Med sina 22 dagar i median är regionen bäst i Sverige. I Kalmar är väntetiden 29 dagar medan man i Östergötland får vänta 35 dagar mellan diagnos och behandling.

Vi har sökt ansvariga för cancervården i Östergötland utan att lyckas nå dem.