Det är den tidigare LHC-stjärnan Mattias Weinhandl som har samlat ett handfull investerare från Linköping. Syftet är enkelt:

– Vi vill investera i företag som gör något bra för framtiden. Verksamheten ska följa våra värderingar, och vi ska tro på idén, förstås, säger Mattias Weinhandl.

Nätverket "Linköpings affärsänglar" – eller Liaf – har funnits i cirka 1,5 år.

Artikelbild

| Henrik Lewander, Mattias Weinhandl, Magnus Thorarensen, Mikael Kemi, Erik fröjd.

– Jag märkte att alla investerare sprang för sig själva och tyckte att det finns mycket att vinna på att samarbeta i stället.

Redaktionen träffar lejonparten av nätverket, med Magnus Thorarensen som grundade BRP systems, och sålde större delen för inte så länge sedan, Henrik Lewander som var med och byggde upp Opera softwares utvecklingsavdelning, samt Erik Fröjd och Mikael Kemi som båda kommer från olika industriföretag, Arla plast och Alcontrol.

– Det är oerhört roligt att befinna sig i startup-miljön! Allt känns möjligt och man delar med sig öppet om sina företagsidéer. Mötesplatserna betyder verkligen något för de här mindre företagen, säger Mikael Kemi.

Han jämför med industrin:

Artikelbild

| Mikael Kemi, Liaf.

– Det nog svårt för många att se betydelsen av ett möte med någon på en mässa eller liknande när man arbetar inom en jätteorganisation. Startup-scenen är helt annorlunda där.

Alla har de gjort privata investeringar i olika företag. Henrik Lewander tillhör dem som jobbar heltid med detta. Men sedan han gick med i Linköpings affärsänglar har ändrat sitt tänkesätt:

Artikelbild

| Erik Fröjd, Liaf

– Förr såg jag andra investerare som konkurrenter. Men nu ser jag nyttan. Jag fattar betydligt klokare investeringsbeslut nu. Både när det gäller att satsa och att säga nej, säger Lewander.

Och vilken är nyttan för företagen?
Artikelbild

| Henrik Lewander, Liaf

– Vi har ju alla olika kompetenser att tillföra i företaget. Och erfarenhet av att investera och bygga upp verksamheter, fyller Magnus Thorarensen i.

De fattar gemensamma beslut om vilket företag de ska investera i, utan att de måste vara överens. De har ett slags checklista, där de bockar av olika faktorer.

Artikelbild

| Mattias Weinhandl, Liaf

Vad letar ni efter?

– De måste ha vissa egenskaper och en stor vision. Det kan vara serie-entreprenörer, alltså personer har gjort resan med att starta företag förut. Sedan vill vi att problemet de löser hjälper många människor.

Några sådana områden är sjukvården, samt lösningar kring klimathotet:– Vi tror starkt på att det är företagen som ska lösa många av framtidens problem. Vi kan gå in i vad som helst, bara det uppfyller våra krav och värderingar. Vi är speciellt intresserade av tech-företag och av startup-företag som ännu inte har kommit så långt. Målet är att ge fler möjligheten att komma in i dessa bolag, något som annars är svårt och relativt otillgängligt för enskilda investerare.

Alla har de ett eget, brett nätverk. De uppskattar att de träffar omkring 500 företag per år. Detta kokas ned till 50 företag. Till sist är det fem företag som man satsar på. Investeringssummorna är mellan cirka 200 000 kronor, upp till två miljoner.

Linköpings affärsänglar drivs som ett nätverk men gruppen diskuterar nu andra former. De är i dag sju personer och planerar att utöka antalet. Deras syften är långsiktiga:

– Vi vill vara en medspelare i regionen och vi vill utvecklas med externa partners som vill investera i startup-bolag. Det kanske inte kommer att vara samma medlemmar i nätverket hela tiden. Men vi vill bygga ett nätverk som ska finnas kvar i framtiden, säger Mattias Weinhandl.