När kylan kom tillbaka för några veckor sedan förvandlades korsningen snabbt till en isgata. Nu rinner vattnet konstant längs med Sankt Larsgatan, förbi Frimurarehotellet.

– Vi har känt till läckan en längre tid. Men ventilen ligger på en privat fastighet så vi har inte kunnat laga den, säger Mats Johansson, Tekniska verkens enhetschef för ledningsnätet.

Den som ansvarar för läckan är Centrumfastigheter som bland annat äger flera fastigheter i stadskärnan. Vd:n Eddie Åhman säger att de fick vetskap om läckan för sju–åtta veckor sedan.

Artikelbild

Varför lagar ni den inte?

– Det tog tid att utreda vem som bär ansvaret för den här ventilen. Dessutom står en parkeringsautomat där, och en lind som är skyddad. Så vi har varit i kontakt med både Tekniska verken, p-bolaget Dukaten och länsstyrelsen, svarar Eddie Åhman, vd för Centrumfastigheter.

– Jag har förstått det som att vi måste gräva upp hörnet, och då riskerar vi att skada trädet och påverka automaten, tillägger Åhman.

Linden som trängs i gatuhörnet tillsammans med p-automaten och vattenposten, är en del av en allé, och omfattas av ett naturskydd. Ett skäl till att myndigheterna är särskilt försiktiga med äldre träd i stadsmiljö är att det är svårt att få ett nytt att växa upp igen.

Artikelbild

| Länsstyrelsen tillåter att trädet i hörnet Kungsgatan/Sankt Larsgatan fälls för att vattenläckan som pågått i flera månader ska åtgärdas.

– Träden kan hysa olika djur som fåglar och fladdermöss, insekter, lavar och växter. Alléer är en viktig del av ekosystemet eftersom de bidrar till att binda vatten i marken, till att rena luften och ger skugga i staden. De kan också bidra till att djur och växter kan röra sig mellan olika miljöer, till exempel mellan olika parker, säger Adam Bergner, naturskyddshandläggare.

När fattar ni beslut om linden på hörnet?
Artikelbild

– Med största sannolikhet kan vi göra det under tisdagen, svarar Adam Bergner.

Sedan kan det dröja ytterligare ett par veckor innan läckan lagas. Eddie Åhman räknar med att starta först under påsklovet, för att kunna stänga av vattnet till skolan på tomten.

– Det blir enklast att göra det när det inte finns några elever i skolan, säger Åhman.