– Fem minuter innan jag skulle åka hem hittade jag ett runristat gravmonument i kalksten. Det är äldre än den nyfunna stenkyrkan, berättar Rikard Hedvall från Arkeologerna.

Hans slutsats är att det fanns en kyrkogård på platsen redan innan den kalkstenskyrka byggdes som låg precis där Vårfrukyrkan nu ligger. Det var en bit av den 1100-talskyrkan som han upptäckte, och som vi skrev om i förra veckan. Dess stengrund stack fram några decimeter utanför kyrkväggen. Material från den kyrkan har använts i grunden till den nuvarande tegelkyrkan som tros vara från början av 1300-talet.

– Det nya fyndet visar att det troligen fanns en ännu äldre kyrka på platsen, säger Rikard Hedvall.

Stenflisan kommer från ett gravmonument som var en kalkstenshäll och som lades ovanpå en grav. Den bär tydliga spår av inristningar och runor. Det var vanligt att man lade sådana hällar på gravar på 1000-talet. De hade inristad ornamentik i form av djurfigurer liknande dem på runstenar.

– De hade även en inskription i runor, till exempel: "Gud hjälpe hans/hennes själ", säger Rikard Hedvall.

På Arkeologernas hemsida skriver han: "Ornamentiken på detta tidigkristna gravmonument föreställer kämpande djur som slingrar sig om varandra, möjligen avses kristendomens kamp mot hedendomen."

– Sådana hällar har man hittat på 35 olika medeltida kyrkogårdar i Östergötland. Det speciella med Skänninge är att det är den tredje fyndplatsen. Det har alltså troligen funnits tre kyrkogårdar och tre träkyrkor på 1000-talet.

Först på 1100-talet började det byggas stenkyrkor i Sverige.