"Jag är van att vinna val och det planerar jag att göra även i den här rollen", sa Lena Rådström Baastad när hon valdes till partisekreterare i Socialdemokraterna 2016. Sedan hon valdes har partiet pendlat mellan 25 och 32 procent i olika opinionsundersökningar. Vid mätningen i januari låg partiet mellan 26,2 procent (YouGov) och 28,6 procent (Novus). Vid valet 2014 fick partiet 31 procent av rösterna. Målet vid årets val är över 31 procent.

– Årets val handlar definitivt om ideologi. Det finns det ingen tvekan om. Jag skulle vilja påstå att det mer än någonsin handlar om det. Det handlar om hur vi ska använda överskottet i statens finanser. Om några få eller alla ska ta del av det. Om vi ska satsa på skattesänkningar eller om vi ska satsa på välfärden. Vi tror inte att en sjuk blir friskare av sänkt ersättning. Det är klara ideologiska skillnader mellan oss och de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, säger Lena Rådström Baastad.

Utbildning är en nyckelfråga för henne när det handlar om att skapa ett jämlikt samhälle. Och det var också under hennes högskolestudier som det partipolitiska intresset också väcktes.

Artikelbild

| Vinnare. Stefan Löfven gjorde klart att han ville ha en vinnare när Lena Rådström Baastad utsågs till partisekreterare.

– Men vi talade mycket om värderingar hemma, redan innan jag gick med i ett parti. Jag är uppväxt med en ensamstående mamma och vet hur viktigt exempelvis barnbidraget är för att få pengarna att räcka till. Mamma talade alltid om att det var viktigt att utbilda sig. Att det leder till självständighet, säger hon.

Lena Rådström Baastad har aldrig varit med i SSU. Hon var 20 år gammal när hon bestämde sig för politiskt parti. Det var inför valet 1994.

– Det var skyhög ungdomsarbetslöshet då och jag undrade vad partierna hade för lösningar. Moderaterna tyckte att det var föräldrarna som skulle försörja den som var arbetslös. Det var uppenbart att de inte visste vilken verklighet en ensam förälder har. Min uppväxt. Samtidigt såg jag snedrekryteringen till högre utbildningar när jag började plugga på Högskolan. Det blev Socialdemokraterna för mig, säger hon.

Frågan om snedrekrytering engagerar henne fortfarande. Hon ser den som en vattendelare mellan två olika ideologier. En där samhällets mål måste vara att så många som möjligt skaffar sig så hög utbildning som det bara går och en där en klass inte anses kunna klara av högre studier.

– Bildning är en klassisk socialdemokratisk fråga och den kommer fortsätta att vara det. Det kommer synas i integrationsfrågan där utbildning är ett viktigt steg för att fler ska känna sig som en del i samhället, säger hon.

Många säger att det blir de hårda frågorna som valet kommer att handla om. Som lag och ordning, integration och tuffare krav. När Socialdemokraternas valplattform presenterades sa valgeneralen John Zanchi:

– Vi har en politisk dagordning i dag som i någon mening är auktoritär, det finns i väljarkåren en önskan om att någon ska ta kontrollen över samhällsutvecklingen, konstaterade han när han beskrev människors otrygghet.

En del tycker att partiet anpassat sig till Moderaterna och Sverigedemokraterna. Så här skrev ledarskribenten Eva Franchell på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet i en kommentar om valplattformen: "Otryggheten handlar inte om fattigdom, orättvisor eller otrygga anställningar. Den handlar inte om rädslan för klimatförändringar, utan nästan bara om rädslan för att bli nerslagen på gatan".

Lena Rådström Baastad har precis som många andra partisekreterare funderat över Sverigedemokraternas framgångar.

– Sverige har tagit för lätt på integrationen. Den behöver bli tydligare. Tydligare på hur vi ser på rättigheter och skyldigheter. Jag tror att partiet har fångat upp en rädsla. Samtidigt ställer ett parti som Sverigedemokraterna människor mot varandra. Vi tror på alla människors lika värde. Vi tror inte att man ska lagstifta om lägre löner, till motsats mot borgerligheten, säger hon.

Hur ska hela Sverige leva?

– Integration handlar om att vara en del av samhället. Det är vikigare att tiden blir kortare när man väntar på uppehållstillstånd. Utbildningsplikt är viktigt för integrationen. Trygghet är en viktig fråga. Att man kan leva det liv man vill. Kvalitén på välfärden. Som bra skola och äldreomsorg för alla. Konkret har vi också omlokaliserat myndigheter utanför Stockholm. Sverige är mer än Stockholm, säger hon.

Kan du se några bra saker med liberalism, konservatism och nationalism?

– Alla ideologier ger utrymme för tolkningar. Och över tid har det förskjutits. Men alla kan ha bra inslag.