Resultatet visar att nästan varannan person förknippar Arbetsförmedlingen med begrepp som ineffektiv, långsam och stelbent, rapporterar SVTNyheter.

"Vi lyckas helt enkelt inte leva upp till de förväntningar arbetssökande och arbetsgivare har när de kommer till oss", säger Erik Sandström, direktör för Arbetsförmedlingen direkt i ett uttalande.

Bland de arbetssökande uppger bara var fjärde att de haft stor nytta av Arbetsförmedlingen när de sökt jobb. Omdömet är lika dåligt hos de privata arbetsgivarna, medan offentliga arbetsgivare anser att de haft större hjälp av myndigheten.

Bland de 1 000 personerna ur allmänheten som deltagit i undersökningen tycker mer än 50 procent att Arbetsförmedlingen sköter sitt uppdrag mycket eller ganska dåligt. Bara drygt var tionde tycker att det sköts mycket eller ganska bra.

I uttalandet säger Erik Sandström att resultatet av undersökningen visar att myndigheten är på rätt väg med sitt förändringsarbete.