Länsstyrelsens veterinär gjorde en kontroll hos hästägaren, i västra länsdelen, i september förra året. Veterinären konstaterade att flera hästars hovar inte hade blivit verkade på länge. Två hästar gick enligt länsstyrelsens noteringar med trasiga och ojämna hovar, en annan hade hovar som hunnit växa sig allt för långa.

Veterinären uppmanade hästägaren att snarast tillkalla en hovslagare och hästägaren lovade att göra det.

Länsstyrelsen kontaktade sedan hästägaren på telefon tre gånger för att undersöka om hovslagare varit på plats men inget besök hade skett. Därefter kunde länsstyrelsen inte nå hästägaren.

Myndigheten har nu beslutat att ålägga hästägaren att genast tillkalla en yrkesskicklig hovslagare. Länsstyrelsen kräver också att hästägaren ska lämna in dokumentation som bevisar att hästarnas hovar har blivit verkade.

Om hästarna inte får hovvård är länsstyrelsen enligt lagen skyldig att gå vidare med ytterligare åtgärder, exempelvis föreläggande om vite (bötesavgift) mot hästägaren.

Hästar behöver få sina hovar verkade av hovslagare med 6-8 veckors mellanrum. Hovarna kan annars trasas sönder eller växa sig för långa eller ojämna så att hästen går och står asymmetriskt.