En färsk rapport från VTI visar vad som händer om hastigheterna i tätorterna sänks. Utredningen är en del av en större analys som regeringen fick till sig i oktober förra året, och som ligger till grund för ett förslag om sänkta hastigheter. VTI-rapporten handlar om den så kallade bashastigheten, som i dag ligger på 50 kilometer i timmen.

Kort sagt, om alla 50-sträckor skulle förvandlas till 40-sträckor så tror trafikforskarna att minst fem liv kan sparas varje år. Dessutom slipper ungefär 83 trafikanter att bli allvarligt skadade. Under 2014–2016 omkom i genomsnitt 65 personer per år inom tättbebyggt område i olyckor där minst ett motorfordon varit inblandat. Ungefär 1 300 skadades allvarligt och knappt 200 mycket allvarligt.

Forskarna har studerat olika scenarior. I ett av dem antas att en minskning av hastighetsgränsen med tio kilometer i timmen kommer att ge en faktiskt förändring av medelhastigheten på cirka två kilometer i timmen, i tättbebyggt område.

Artikelbild

| Kan försvinna. Den klassiska 50-skylten i tätorterna ligger pyrt till. Tjänstemännens förslag till regeringen är att införa 40-gräns som bashastighet i Sverige.

Den blygsamma förändringen räcker ganska långt:

– Den kan spara tre till fem människors liv per år, säger VTI-forskaren Anna Vadeby.

De har gjort sina beräkningar utifrån olika antaganden baserade på andra, bland annat internationella studier.

– Forskningen visar att antalet skadade och döda minskar med lägre hastigheter, dels beroende på att föraren hinner reagera, dels för att hastigheten påverkar skadornas svårighetsgrad, säger Anna Vadeby.

Att ett skyltbyte från 50- till 40 kilometer i timmen ofta bara ger en minskning av medelhastigheten med cirka två kilometer i timmen beror på mänskligt beteende. Faktorer som att vägen är inbjudande rak påverkar hur föraren anpassar sin körning. Farthinder och kameror ökar efterlevnaden och sänker därmed medelhastigheten.

– Genom att arbeta mer med exempelvis hastighetsdämpande åtgärder som ger större minskningar av medelhastigheten kan vi uppnå ännu större effekter. Lyckas vi minska medelhastigheten med fem respektive tio kilometer i timmen kan så mycket som tio respektive sjutton liv sparas om man går ned till 40 på samtliga 50-sträckor, säger Anna Vadeby.

I flera kommuner i Sverige finnns redan påbörjade eller genomförda hastighetsöversyner. Utredningsmyndigheten Trafikanalys, som fick det nationella uppdraget att utreda sänkning av bashastigheten, har övervägt ett förslag om att införa en ny bashastighet i intervallet 30–40 kilometer i timmen. Men man stannade vid en 40-gräns i förslaget, bland annat med hänvisning till transportpolitiska mål. Regeringen har ännu inte tagit ställning till förslaget om en sänkning.