– Det känns jätteskönt att kunna gå vidare med arbetet och nu har det ju redan blivit två månader försenat på grund av de överklaganden som varit. Att vänta ännu längre skadar bara verksamheten och oss eftersom det råder oro på arbetsplatsen och då vi har personal som vill komma på plats, berättar Itsams förbundsdirektör Mattias Robertson Bly.

Ända sedan en oenig direktion, i slutet av november förra året, beslutade att kommunalförbundet Itsam skulle flytta från Kisa till Linköping har turerna varit många. Flyttbeslutet har överklagats av tre olika parter som samtliga även yrkat om inhibition, det vill säga att beslutet inte skulle gälla tills ärendet fått ett slutgiltigt avgörande. Eftersom så väl förvaltningsrätten som kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen avslagit dessa yrkanden har beslutet nu vunnit laga kraft, vilket gör det möjligt för Itsam att genomföra flytten.

– De har ju full rätt att agera under tiden men jag tycker att man rimligen hade kunnat invänta det slutgiltiga beslutet eftersom att ärendet ändå avgörs inom en dryg månad, menar Lars Karlsson (L), kommunstyrelsens vice ordförande i Kinda.

Artikelbild

| Det var en oenig direktion som i slutet av november förra året beslutade att Itsam skulle byta lokaler från Kisa till Linköping.

Avtalet är tecknat på en tioårsperiod och gäller 1 000 kvadratmeter på Teknikringen 9 i Linköpings science park Mjärdevi. Lokalerna ska anpassas och renoveras, ett arbete som planeras pågå fram till september månad, och den totala hyran hamnade på 1 600 000 kronor om året.

– Precis som vi sa den 29:e november så kommer en flytt att bli av. På direktionsmötet förra veckan kom inte den här frågan upp utan beslutet är fastställt, menar Robertson Bly och Kindas Lars Karlsson fortsätter:

– Om det skulle visa sig att domstolen anser att beslutet är ogiltigt kommer vi att sitta fast i ett avtal som vi inte kan ändra på. Det känns inte så kul och jag tycker framförallt att det inte är någon snygg väg att gå.