– Ja, nu tror jag på att vi inom inte för lång framtid kan få ett fungerande bredband i Björkforsbygden, säger Lars-Inge Schedenborg, eldsjäl i Oppeby bygderåd.

Telia bjöd för ett par år sedan in till möte om bredbandsutbyggnad på landsbygden. Två gånger om blev det fullsatt i församlingsgården i Kisa och intresset verkade vara stort.

I dagarna har Telia skickat ut meddelande om att man lägger ner sina planer på att bygga bredband på landsbygden och man baserar sitt beslut på att det blir för stora kostnader för utbyggnad av stationer, teknisk utrustning, upphandling av entreprenörer, grävtillstånd och grävning samt administrativa kostnader, vilket tillsammans inte går att motivera när intresset är för lågt.

Artikelbild

| Telia har hoppat av bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Telia skriver vidare att man tackar för intressenternas tålamod och intresset för fiberprojektet från Telia och att man förstår om det blir besvikelse på resultat.

– För vår del här i Björkfors bildades vi för fem år sedan en bredbandsgrupp med ett syfte, och det var att få bredband på landsbygden i den sydöstra delen av kommunen, säger Lars-Inge Schedenborg.

Området man inriktade sig på var från länsväg 134, söder ut till länsgränsen och upp mot Hycklinge.

– Itsam startade tillsammans med oss ett projekteringsarbete med kartläggning av antalet fastboende och fritidsboende samt kartläggning av den bästa framkomligheten avseende grävning, säger Lars-Inge Schedenborg.

Artikelbild

| Lars-Inge Schedenborg har varit på många möten om bredbandsutbyggnad runt Björkfors

Under loppet av tre år lämnade bredbandsgruppen in två ansökningar on bredbandsstöd till länsstyrelsen, men båda fick avslag.

– Efter avslagen beslutade vi att själva att försöka hitta en operatör som var villig att hjälpa oss. Vi hade en handfull operatörer på gång, men när de såg vilka terrängförhållandena var så mattades intresset, säger Lars-Inge Schedenborg.

Artikelbild

Bredbandsgruppen tog kontakt med Terracom/Bluecom, som äger Kisamasten och arbetar med radiolänk. Från masten är det en räckvidd på fem mil, vilket täcker hela kommunen. Vidare skickas signaler ut till lokala master som plockar ner dem som sedan skickas till abonnenterna.

– Nu, äntligen får man säga, finns det en lösning. Nyligen fick vi en bekräftelse på att en överenskommelse gjorts mellan Terracom/Bluecom och Telenor/Ownit och nu närmast avvaktar vi en tidsplan och förhoppningsvis har vi ett fungerande bredband i Björkforsbygden inom snar framtid, säger Lars-Inge Schedenborg.