Här har färg och form en ovanligt påtaglig betydelse, överskuggar det mesta som budskap och berättelse. Men det handlar inte om stereotypa, stelnade former.

Konstnären förmedlar en känsla av närmast försynta rörelser, av en pågående, men utdragen process, mitt i det som i förstone kan uppfattas som orörligt.

Former och tecken som använts av många andra, dock utan egentligt symbolvärde, är här laddade med en gäckande energi.

Artikelbild

Undermålningstekniken har också stor betydelse. En lätt vibrerande, ibland till och med dovt "fräsande" och mycket tunn bård löper runt vissa formationer. Det får dem att försynt påkalla uppmärksamhet.

Det figurativa är genomgående hämtat från geometrin. Rektanglar, trianglar med mera ställs mot varandra i konventionella arrangemang. Men det finns alltid en eller några mystifierande egenheter i varje bild.

Linjer och vinklar är heller inte "spikraka" (som i många konkretistiska bilder), utan frammanade med målerikonstnärens basverktyg. Det i sig bidrar till att varje bild onekligen lever sitt eget liv.

På utställningen finns också några keramiska skulpturer. I likhet med målningarna talar de till fantasi och estetiskt sinnelag. De har iklätts tilltalande färger och ser ut att spegla ett slags existenser som har sina rötter i både växt- och djurvärlden.

Artikelbild

SIEVERT SJÖBERG