Attraktionskraft Kisa, Stångådalsbanans vänner och Kisa-Västra Eneby hembygdsförening. Tre sammanslutningar som förgäves försökt förmå Kinda kommun att ta ansvar för godsmagasinet vid Kisa station.

Nu sällar sig privatpersonerna Jerker Carlsson, Åbyboda, Kisa, och Carl-Henrik Nilsson, Harg, Kisa, till krafterna som protesterar mot att det 115 år gamla magasinet rivs.

I sin skrivelse målar Carlsson och Nilsson upp Kisa som en plats med historia, kultur och egen identitet. Som ett centrum för juridik, medicin, handel, industri och hantverk sedan flera sekler tillbaka. Dessutom behandlades Kisa som stad av kungen, vilket ledde till att orten fick rätt att hålla egen marknad från 1627.

En avgörande faktor till att Kisa växte från by till samhälle ”med rang och värdighet”, enligt Carlsson och Nilsson, var byggnationen av Östra centralbanan (i dag Stångådalsbanan) 1902.

Kisa fick en större stationsbyggnad (revs på 1960-talet) än övriga orter. Järnvägsmiljön kompletterades med lokstall, vändskiva och godsmagasin som fortfarande finns kvar.

Däremot tycks godsmagasinets dagar vara räknade. Kommunen vill riva för att ge plats för en ny matbutik.

Carlsson och Nilsson vill annorlunda. De uppmanar ansvariga politiker att bevara godsmagasinet på plats eller flytta det till lämplig plats i nära anslutning till lokstallet.

Det skulle öppna för att magasinet blir en ”karaktärsbyggnad” och ett inslag i besöksnäringen i Kisa och Kinda.