På 1960- och 70-talen var gonorré en vanlig sjukdom i Sverige. Som mest rapporterades då cirka 40 000 fall om året. Med sexualupplysning, smittspårning och en effektiv antibiotikabehandling pressades sjukdomen tillbaka och i mitten av 1990-talet smittades bara cirka 200 svenskar om året.

Men nu är gonorré på frammarsch igen. 2018 fick 2 700 personer diagnosen i Sverige, varav 53 i Östergötland.

– Det här är något vi följer väldigt noga i och med att det nu i världen finns helt resistenta gonorrébakterier. Så fort vi hittar ett fall är det en minutiös smittspårning. Tack och lov har vi inte haft något fall av resistent gonorré här än, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

WHO varnade redan 2017 för den så kallade supergonorrén som rapporterats på flera håll i världen. Så sent som nu i veckan berättade engelska The Mirror att två brittiska kvinnor smittats av den resistenta gonorrén på den spanska partyön Ibiza.

– På 1970-talet var det mycket antibiotika som vräktes ut över världen för att behandla gonorré. Där någonstans så ville bakterien överleva och lyckades börja ändra sig, säger Britt Åkerlind.

Gonorré är en sexuellt överförd sjukdom som bland annat kan leda till minskad fertilitet. En förklaring till att gonorré åter blir allt vanligare är förmodligen minskad kondomanvändning. Det i sin tur tros hänga samman med att skräcken för hiv har minskat.

– Vi har i Sverige behandling som trycker ner hiv så att det nästan inte cirkulerar något virus alls i kroppen. Även om du blir infekterad kan du leva ett mycket bra liv helt utan symptom. Det gör att hiv upplevs som mindre skrämmande och möjligen har det fått den effekten att man inte använder kondom lika mycket, säger Åkerlind.

Cirka 250 personer lever i dag med hiv i Östergötland. I fjol fick åtta östgötar diagnosen. Sju av dem hade smittats utomlands; den åttonde vet inte om det skedde i Sverige eller utomlands.

Den i särklass vanligaste könssjukdomen är klamydia. 1 422 sådana fall registrerades i Östergötland 2018 och ungefär på den nivån har det legat de senaste åren. Klamydia kan senare i livet leda till svårigheter att få barn.

Men det finns en ljuspunkt i statistiken.

– Vi kan se en liten minskning av klamydia i den yngsta åldersgruppen, 15–19-åringar, säger Britt Åkerlind.