Nyligen berättade vi om hur grannarna i den eldhärjade radhuslängan i Tokarp kan få vänta i upp till två år innan de kan flytta tillbaka.

– Jag vill ha tillbaka mitt liv, det känns som att vi har åldrats sex år på sex månader. Allt vi äger har vi i lådor i ett magasin, sa Gunilla Eriksson, en av husägarna i Tokarp i vårt reportage.

Familjerna i Tokarp anser att de fått bristfällig information om arbetet efter branden från Länsförsäkringar Östgöta. Terese Wallinder känner igen frustrationen som familjerna i den eldhärjade radhuslängan i Tokarp beskriver.

Artikelbild

| Terese Wallinder, jurist hos intresseorganisationen Villaägarna.

– Det är en frustration som vi möter relativt ofta. Det tar tid att sanera och att göra olika bedömningar. Jag tror att alla förstår det. Men man behöver förklara orsaken till det. Och många av våra medlemmar blir frustrerade över att försäkringsbolaget får bestämma hur en skada ska regleras.

Enligt Wallinder är det ett problem att försäkringsbolagen kan välja entreprenör. Det gör att husägaren lätt känner sig maktlös.

– Som husägare blir man då ansvarig för tjänster som man inte har beställt. Det är försäkringsbolagets entreprenör. Om något blir fel eller konstigt under uppbyggnaden hamnar man lätt i ett svårt läge.

Försäkringsbolaget kan göra utbetalningar till entreprenören under återuppbyggnaden eller renoveringen.

Artikelbild

| Branden. Lågorna hotade intilliggande hus på båda sidor i radhuslängan i Tokarp.

– Och när entreprenören har fått betalt har husägaren inte så stora påtryckningsmedel.

Vad kan ni göra för era medlemmar?

Artikelbild

– Det finns inget bra juridiskt eller rättsligt utrymme för påtryckning här. Vi kan bara bistå med rådgivning, och vi har tyvärr inte resurser för att agera i enskilda fall. Däremot har vi en separat intressepolitisk avdelning. Men vi har ingen aktivitet kring de här frågorna just nu.

De möjligheter som finns är att i första hand försöka komma överens med försäkringsbolaget, exempelvis om att det inte ska betala ut ersättning till entreprenören före slutbesiktning.

Artikelbild

– Vi kan också i vår rådgivning bedöma om det kan vara värt att göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden eller gå till domstol mot entreprenören eller försäkringsbolaget, säger Terese Wallinder.