Ekonomi Antalet bygglov för hus i USA ökade med 2,5 procent i mars till 1 354 000 stycken, jämfört med månaden före. Det är något mer än de 1 323 000 tillstånd som analytikerkåren väntat sig.

Antalet påbörjade nybyggen under månaden steg samtidigt med 1,9 procent, visar statistik från USA:s handelsdepartement.

Det kan jämföras med i februari då påbörjade byggen minskade med 3,3 procent i landet.