Lillevi Hultmans textila konstkoncept innehåller en rad olika uttryck. Egentligen hade den här visningen tjänat på en större lokal. Som det nu är trängs i viss mån färgerna med varandra.

I det här fallet finns dock fördelar med den presentationen. Utställningen bildar något av en äventyrspark, som en sorts fenomenmagasin. Tecken, texter och figurer överraskar vart man än vänder sig. I de aktuella verken finns en utpräglad humor och en markerad uppmärksamhet av, eller rent av hyllning till livsbetingelser värda att uppmärksamma.

Personlig styrka

En typisk och tilltalande omständighet hos hennes bilder är hon knyter an till handarbetstekniker som förr förekom frekvent runtom i stugorna; små garnbollar som dekorerade kuddar eller draperier, runda, virkade grytlappar med mera.

Lillevi Hultman använder liknande detaljer och objekt, arrangerar dem tillsammans med andra textila figureringar bakom plexiglas eller på vertikala "vepor" av lakansväv.

Man kan inte direkt hävda att hennes bilder förmedlar budskap, dock är de fyllda med en iakttagelsepotent mening. Den sträcker sig över skilda ämnesområden.

Många av hennes textila enheter och arrangemang uttrycker en känsla av innovativ strävsamhet. I verken förekommer symboler, både vedertagna och Lillevis egna. Ofta bidrar symbolerna till att uttrycka personlig styrka.

Prinsessans muskler

Kvalitativt sett är utställningen mycket jämn. Ändå finns det vissa verk som framstår som extra laddade. Hos dem åskådliggörs på ett vackert, stillsamt sätt vänskapen mellan djur och människa, och även en nyttobringande styrka hos djuren.

Några verk bjuder på intressanta motsättningar, som icke föraktliga bicepsmuskler hos en vän prinsessa.

Med tanke på Lillevi Hultmans mångåriga verksamhet och tidigare framgångar, måste verkens prissättning anses som human.