Lärare bevittnar hur elever far illa när de tvingas flytta från sina boenden vid 18 års ålder. Att låta dem bo kvar tills asylansökan vunnit laga kraft vore mer humant, anser lärarna som arbetar med dessa ungdomar.

LÄS MER: Motalalärare vädjar till socialnämnden.

Lärarna har nu fått ett skriftligt svar från socialkontoret i Motala.

När det gäller personer som är över 18 år eller som fyller 18 år och ännu inte fått uppehållstillstånd ändrade socialförvaltningen handläggningen av dessa personer den 16 oktober med hänvisning till att kommunen tagit emot många ensamkommande barn och ungdomar samt att regeringen fattat beslut om sänkta ersättningsnivåer.

När det gäller personer som skrivits upp i ålder handläggs ärendet utifrån att ungdomen har den ålder som Migrationsverket bedömt och skriftligt meddelat Motala kommun.

"Vi är medvetna om att våra beslut om att inte bevilja asylsökande personer över 18 år fortsatt placering får konsekvenser där de får bryta upp från en känd miljö, skola och vänner", avslutas kommunens svar.